Logo

MedArtis Ultralydklinikk - Stenger dørene

Døgnet har dessverre bare 24 timer. MedArtis Ultralydklinikk velger å stenge dørene på grunn av at arbeidsmengden innen det offentlige helsevesen etterhvert tar veldig mye tid. Intensjonen med klinikken var å etablere et tilbud for kreftpasienter som trengte et kompetent alternativ til det offentlige, men i praksis ble det i hovedsak helt andre pasientgrupper som oppsøkte klinikken. Vi velger derfor å legge ned, og istedet bruke arbeidstiden i det offentlige.

Husk: Dersom du er helt frisk, er det ikke nødvendig med "Helsesjekker". Klinikker som driver med slike ultralydundersøkelser av helt friske, og anbefaler regelmessige kontroller, er ikke interessert i ditt beste, bare i pengene dine.

For kreftpasienter med behov for en kontroll eller undersøkelse, vil det fortsatt være mulig å få til dette. Ta i så fall kontakt via epost.

Epost: post@medartis.no